Praktijk LOOMBATC & 5 natuurgerichte principes

Praktijk LOOM is aangesloten bij het BATC
Het BATC heeft inmiddels een bolwerk van meer dan duizend therapeuten. Die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen zij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes. Klik op het BATC logo voor meer informatie over deze beroepsorganisatie.

Te weten :

Energie:

De basis van leven. Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.

Prikkeloverdracht:

Het herstel van interne fysieke en mentale communicatie systemen. Zonder geleiding stagneren vele functies.

Drainage:

Het verminderen van toxische belastingen zowel in geestelijke als stoffelijke vorm.

Voeding:

Goede voeding is essentieel om evenwicht te verkrijgen tussen prestatie en welzijn.

Levenskunst:

Door onbekendheid is de mens vaak niet instaat om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. De Therapeut is in staat de cliënt bewust te maken van feitelijke oorzaak van ziek zijn.

De vijf natuurgerichte principes

De beroepsvereniging BATC heeft verklaard dat ik heb voldaan aan alle door de beroepsorganisatie gestelde eisen betreffende erecode, kennis en vaardigheden van de vijf natuurgerichte principes voor het uitvoeren van het beroep van ‘Natuurgeneeskundig Therapeut’. Aan deze 5 principes dient in volgorde te zijn voldaan om een zo optimaal mogelijke gezondheid te kunnen genieten.

De natuurgeneeskundige consulten bij Praktijk LOOM bestaan uit een combinatie van verschillende werkvormen.
Deze zijn gekoppeld aan de vijf natuurgerichte principes.

De natuurlijke volgorde van gezondheid:

1. ENERGIE

Zonder energie is er geen leven mogelijk.
Hoe beter de energiebalans, hoe beter het systeem functioneert, hoe groter de gezondheid.
Bij gezondheidsklachten zal de energie in balans moeten worden gebracht.

Werkvormen:
– Energetische massage
– Bowen Techniek
– Reflexzone technieken
– 3 Care Gezondheidsprogramma
– Kangen Water

2. PRIKKELOVERDRACHT

Zonder goede prikkeloverdracht in het zenuwstelsel zal de communicatie in het lichaam stagneren. Ons lichaam probeert constant balans in alle processen te bereiken. Een juiste werking van het communicatienetwerk is dus van groot belang. Wanneer een signaal niet op de juiste manier door het brein wordt waargenomen, kan er geen reactie op volgen en ontstaat er onbalans.

Werkvormen:
– Massage Therapie
– Bowen Techniek
– Reflexzone technieken

3. DRAINAGE

Geestelijk en stoffelijk ontgiften.
Alle opgedane indrukken en emoties moeten verwerkt kunnen worden.
Alle afvalstoffen van fysiologische processen moeten worden afgevoerd.

Werkvormen:
– Sportmassage en klassieke/wellness massage
– Afvoerende remedies
– Bowen Techniek

4. VOEDING

Al onze systemen en cellen varen wel bij een zo natuurlijk mogelijke voeding.
Een kritische blik op het aanbod is absoluut noodzakelijk.
Waar nodig, suppletie gebruiken.

Werkvormen:
– De basisprincipes van natuurlijke en gezonde voeding- 3 Care Gezondheidsprogramma
– Het belang van vitaal water
– Supplementen advies

5. DE PSYCHE EN HET (ON)BEWUST ZIEKMAKENDE GEDRAGSPATROON

Luisteren naar signalen van het lichaam en hier verstandig op anticiperen.
Durf ingesleten patronen en gewoontes te doorbreken.
Inzicht in verkeerde beslissingen met betrekking tot de gezondheid.

Werkvormen
– Bowen Therapie
– 3 Care vitaliteitsprogramma
– Massage Therapie
– Reflexzone


Deze 5 natuurgerichte principes zijn de methodieken van elke BATC zorgverlener en leveren daarmee een effectieve en efficiënte inbreng van zorg.
Deze technieken en methodieken zijn niet bedoeld als vervanging van reguliere diagnose en behandeling, maar als aanvulling daarop. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts!